Op 26 mei werden we er via Facebook op geattendeerd dat Kernkwadrant® een geregistreerd merk is. Grondlegger van de Kernkwadrant® methode Daniel Ofman wees ons erop dat voor het geven van Kernkwadrant® trainingen en aanbieden van trainingsmateriaal een professionele training en certificering vereist is. Aangezien wij die certificering niet hebben, mogen we de merknaam Kernkwadrant® van hem niet noemen.

Nu zijn wij van mening dat onze stock video’s, die we onder de themanaam Kernkwadranten® aanboden niet zelfstandig als training geschikt zijn, maar louter dienen als voorbeeld van een kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging (zijnde de basiselementen van Kernkwadrant®). De heer Ofman heeft ons echter per brief gesommeerd de merknaam niet te gebruiken.

Uiteraard respecteren we zijn wens, en hebben we het thema inmiddels verandert in Competenties en Risico’s. We hebben hem een voorstel gedaan om de video’s gratis te ontvangen en de inhoud ervan te beoordelen. Zo zou hij zelf kunnen zien dat de inhoud een situatie in beeld brengt waarbij iemand daadkrachtig optreedt, in het tweede fragment doorslaat en drammerig wordt. Zich vervolgens in fragment drie ergert aan de passiviteit van zijn collega en in het vierde fragment het geduld en begrip opbrengt om samen een oplossing te zoeken. Vier fragmenten die samen één verhaallijn laten zien, gespeeld door professionele trainingsacteurs. Op geen enkele wijze zijn de video’s op zich te interpreteren als training. Wel zijn ze (naar mijn mening) inzetbaar voor trainingen. Uiteraard door trainers die dit onder hun eigen verantwoordelijkheid doen.

Het is jammer dat de heer Ofman zo kort door de bocht reageert. Maar aangezien hij de eigenaar is van de merknaam zullen we geen video’s verkopen die met de merknaam Kernkwadrant® in verband gebracht kunnen worden. De toepassingen en inhoud van de stock video’s blijven uiteraard hetzelfde. Alleen plaatsen we ze onder een ander thema.

Meer over het thema Competenties en Risico’s vindt u hier.