Filmpjes / beeldfragmenten voor training Opvang & nazorg

ideale voorbeelden voor uw eigen training, opleiding of cursus

Filmpjes / beeldfragmenten voor Opvang en nazorg trainingen (1)

Een set van 14 filmpjes / beeldfragmenten geschikt voor uw cursus of training over opvang en nazorg, Variërend van opvanggesprekken binnen de eerste dagen tot en met drie maanden na het incident. De filmpjes / beeldfragmenten behandelen de volgende onderwerpen:

 • Verschillende voorbeelden van opvanggesprekken
 • Voorbeelden van reacties op: boosheid, emotie, stilte
 • Gesprekstechnieken
 • Nazorggesprek na 24 uur tot en met drie maanden na incident
 • Voorbeelden van klachten na een incident

De inhoud van de filmpjes / beeldfragmenten is gebaseerd op situaties uit de praktijk en biedt daarmee een uitstekend basis voor inhoudelijke discussies.

Filmpjes / beeldfragmenten voor Opvang en nazorg trainingen (2)

Deel 2 van de serie filmpjes / beeldfragmenten behandelt verschillende onderwerpen op het gebied van opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis. Verschillende gesprekstechnieken, reacties en nazorggesprekken komen aan de orde:

 • Monoloog over schokkende gebeurtenis
 • Emoties na schokkende gebeurtenis en omgaan met emoties
 • Reflectie op incident
 • Opvanggesprekken van eerste opvang tot en met na drie maanden
 • Gesprekstechnieken

De filmpjes / beeldfragmenten zijn afwisselend informatief en situationeel en geven extra inhoud aan uw opleiding, training of cursus op het gebied van opvang en nazorg.

Inhoud van het thema Opvang en nazorg deel 1

 1. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Een goede aanpak’ (filmpje van 06:11 min)
 2. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Fouten in de eerste opvang’ (filmpje van 05:50 min)
 3. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Niet adequate reactie bij boosheid op agressor’ (01:09 min)
 4. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Adequate reactie bij boosheid op agressor’ (01:42 min)
 5. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Adequate reactie boosheid op gesprekspartner’ (02;31 min)
 6. Gesprekstechniek: ‘Emotie laten uiten bij de eerste opvang’ (filmpje van 00:58 min)
 7. Gesprekstechniek: ‘Functionele stilte in opvanggesprek’ (filmpje van 00:30 min)
 8. Gesprekssoort: Verkeerde vragen tijdens eerste opvang’ (filmpje van 01:29 min)
 9. Gesprekssoort: Nazorg gesprek: ‘Gesprek tussen 24 en 48 uren’ (filmpje van 07:40 min)
 10. Gesprekssoort: Nazorg gesprek: ‘Gesprek na 1 week’ (filmpje van 06:23 min)
 11. Gesprekssoort: Nazorg gesprek: ‘Afrondend gesprek na 3 maanden’ (filmpje van 03:22 min)
 12. Gesprekssoort: Nazorg gesprek: ‘Doorverwijzen na 3 maanden’ (filmpje van 02:56 min)
 13. Gesprekssoort: ‘Klachten na een geweldincident’ (filmpje van 03:37 min)
 14. Gesprekssoort: ‘Reflectie op een geweldincident’ (filmpje van 05:55 min)

Inhoud van het thema Opvang en nazorg deel 2

 1. Monoloog: Ervaring schokkende gebeurtenis (filmpje van 02:56 min)
 2. Voorbeeld: Emoties na een schokkende gebeurtenis (filmpje van 00:23 min)
 3. Reflectie op incident na een paar weken (filmpje van 01:42 min)
 4. Opvanggesprek. Een goed opvanggesprek (filmpje van 02:43 min)
 5. Opvanggesprek. Een foute opvang (filmpje van 04:03 min)
 6. Gesprekstechniek: Non-verbaal (filmpje van 00:35 min)
 7. Gesprekstechniek: Vragen stellen (filmpje van 00:28 min)
 8. Gesprekstechniek: Samenvatten (filmpje van 00:40 min)
 9. Gesprekstechniek: Omgaan met emotie (filmpje van 00:35 min)
 10. Voorbeeld: nazorggesprek na 24-48 uur (filmpje van 01:39 min)
 11. Voorbeeld: nazorggesprek na 1 week (filmpje van 01:39 min)
 12. Voorbeeld: nazorggesprek na 3 maanden (filmpje van 01:42 min)