Filmpjes / beeldfragmenten voor training Opvang & nazorg

ideale voorbeelden voor uw eigen training, opleiding of cursus

Filmpjes / beeldfragmenten voor Opvang en nazorg trainingen (1)

Een set van 14 filmpjes / beeldfragmenten geschikt voor uw cursus of training over opvang en nazorg, Variërend van opvanggesprekken binnen de eerste dagen tot en met drie maanden na het incident. De filmpjes / beeldfragmenten behandelen de volgende onderwerpen:

  • Verschillende voorbeelden van opvanggesprekken
  • Voorbeelden van reacties op: boosheid, emotie, stilte
  • Gesprekstechnieken
  • Nazorggesprek na 24 uur tot en met drie maanden na incident
  • Voorbeelden van klachten na een incident

De inhoud van de filmpjes / beeldfragmenten is gebaseerd op situaties uit de praktijk en biedt daarmee een uitstekend basis voor inhoudelijke discussies.

Filmpjes / beeldfragmenten voor Opvang en nazorg trainingen (2)

Deel 2 van de serie filmpjes / beeldfragmenten behandelt verschillende onderwerpen op het gebied van opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis. Verschillende gesprekstechnieken, reacties en nazorggesprekken komen aan de orde:

  • Monoloog over schokkende gebeurtenis
  • Emoties na schokkende gebeurtenis en omgaan met emoties
  • Reflectie op incident
  • Opvanggesprekken van eerste opvang tot en met na drie maanden
  • Gesprekstechnieken

De filmpjes / beeldfragmenten zijn afwisselend informatief en situationeel en geven extra inhoud aan uw opleiding, training of cursus op het gebied van opvang en nazorg.

Preview Opvang en nazorg filmpjes deel 1

1. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Een goede aanpak’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 06:11 min)
2. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Fouten in de eerste opvang’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 05:50 min)
3. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Niet adequate reactie bij boosheid op agressor’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 01:09 min)
4. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Adequate reactie bij boosheid op agressor’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 01:42 min)
5. Gesprekssoort: Opvanggesprek: ‘Adequate reactie boosheid op gesprekspartner’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 02;31 min)
6. Gesprekstechniek: ‘Emotie laten uiten bij de eerste opvang’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 00:58 min)
7. Gesprekstechniek: ‘Functionele stilte in opvanggesprek’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 00:30 min)
8. Gesprekssoort: Verkeerde vragen tijdens eerste opvang’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 01:29 min)
9. Gesprekssoort: Nazorg gesprek: ‘Gesprek tussen 24 en 48 uren’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 07:40 min)
10. Gesprekssoort: Nazorg gesprek: ‘Gesprek na 1 week’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 06:23 min)
11. Gesprekssoort: Nazorg gesprek: ‘Afrondend gesprek na 3 maanden’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 03:22 min)
12. Gesprekssoort: Nazorg gesprek: ‘Doorverwijzen na 3 maanden’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 02:56 min)
13. Gesprekssoort: ‘Klachten na een geweldincident’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 03:37 min)
14. Gesprekssoort: ‘Reflectie op een geweldincident’ (Thema opvang en nazorg deel 1 filmpje van 05:55 min)

 

 

Preview Opvang en nazorg filmpjes deel 2

1. Monoloog: Ervaring schokkende gebeurtenis (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 02:56 min)
2. Voorbeeld: Emoties na een schokkende gebeurtenis (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 00:23 min)
3. Reflectie op incident na een paar weken (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 01:42 min)
4. Opvanggesprek. Een goed opvanggesprek (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 02:43 min)
5. Opvanggesprek. Een foute opvang (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 04:03 min)
6. Gesprekstechniek: Non-verbaal (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 00:35 min)
7. Gesprekstechniek: Vragen stellen (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 00:28 min)
8. Gesprekstechniek: Samenvatten (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 00:40 min)
9. Gesprekstechniek: Omgaan met emotie (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 00:35 min)
10. Voorbeeld: nazorggesprek na 24-48 uur (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 01:39 min)
11. Voorbeeld: nazorggesprek na 1 week (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 01:39 min)
12. Voorbeeld: nazorggesprek na 3 maanden (Thema opvang en nazorg deel 2 filmpje van 01:42 min)