Privacy beleid

PRIVACY BELEID
Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Trainings-videos.nl. ​Trainings-videos.nl is een handelsnaam van Doors International.​Door gebruik te maken van de diensten van Trainings-videos.nl​ ​gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. Trainings-videos.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leveranciers en klanten. De gegevens die u bij uw registratie of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van ​Trainings-videos.nl. Uw gegevens worden niet ​beschikbaar gemaakt aan derden. Indien officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan ​Trainings-videos.nl daartoe overgaan.

STANDAARDGEGEVENS
Trainings-videos.nl vraagt alle afnemers (de klanten) bij inschrijving om hun bedrijfsgegevens en gegevens van een contactpersoon, inclusief BTW-nummer. Dit zijn de minimaal vereiste gegevens om klanten te factureren en het juist overdragen van bestanden.

OPSLAG EN BEVEILIGING GEGEVENS
Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de administratieve database. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Trainings-videos.nl en Doors International,voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

WIJZIGINGEN
Dit Privacy reglement is effectief vanaf 1 april 20​17. ​Trainings-videos.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.

GEBRUIKSSTATISTIEKEN
​Trainings-videos.nl houdt statistieken bij over het aantal gekochte en gedownloade video’s. De verzamelde gegevens hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op de website, en zijn bedoeld om klanten te kunnen factureren.